شرایط و ضوابط

اطلاعات و اطلاعیه ها

شرایط و قوانین پیام پرسا

Image

قوانین ثبت نام در پیام پرسا

ثبت نام برای عموم آزاد است شرایط سنی ثبت نام در پیام پرسابرای سنین ۴ الی ۷ سال و ۷ الی ۹ سال و +۹ سال متفاوت می باشد. افرادی که پیش زمینه از زبان انگلیسی دارند باید تعیین سطح شوند و طبق تعیین سطح کلاس و کتاب مورد نظر را ثبت نام کنند.

  • سری کتاب های TinyTalk برای سنین ۴ الی ۷ سال می باشد
  • سری کتاب های MagicTime برای سنین ۷ الی ۹ سال می باشد
  • سری کتاب های EnglishTime برای سنین ۹ سال به بعد می باشد
  • سری کتاب های AmericanHeadway برای سنین بزرگسال می باشد

ثبت نام در دوره های تخصصی TOEFL - IELTS

این دوره های تخصصی نیازمند داشتن پیش زمینه زبان انگلیسی تا سطح Intermadiate می باشد.

نحوه ثبت نام

همه ترم های پیام پرسا به صورت نقدی می باشد، ابتدا هزینه شهریه کامل پرداخت و سپس ثبت نام انجام می گردد

امتحانات پیام پرسا

تنها دانشجویانی اجازه ثبت نام در ترم بعد را دارند که نمره قبولی مورد نظر را دریافت کرده باشد.

استخدام دبیر و استاد در پیام پرسا

جهت استخدام در پیام پرسا مدرک کارشناسی ارشد و دکتری زبان انگلیسی اجباری می باشد.