تضمین موفقیت در تحصیل و تجارت، شروع ترم جدید 6و5 آذر.دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا