تضمین موفقیت در تحصیل و تجارت، شروع ترم جدید 7و8 مهر. (10% تخفیف تا 5مهر)دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا