تضمین موفقیت در تحصیل و تجارت، شروع ترم جدید 1 مرداد. (10% تخفیف تا 30 تیر)دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا